کتاب مهندسی ادبیات دهم،یازدهم،دوازدهم اثر سیاوش پازوکی انتشارات گام اول

۷ روز ضمانت بازگشت کالا

ﺗﺤﻮﯾﻞ اﮐﺴﭙﺮس

ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺻﻞ ﺑﻮدن ﮐﺎﻟﺎ

bazartamin ad
شناسه محصول: 6328030 دسته:

توضیحات

بـا افتخـار ویرایـش جدیـد کتـاب هـای مهندسـی ادبیـات تقدیـم حضورتـان مـی گـردد. امسـال مجموعـه کتـاب هـای مهندسـی ادبیـات در دو جلـد در اختیـار دانـش آمـوزان کنکـوری قـرار گرفتـه اسـت . جلـد
اول کـه پیـش روی شـما عزیـزان اسـت شـامل درسـنامه کامـل آرایـه هـای ادبـی ، متـن کامـل کتـاب هـای درسـی سـال هـای دهـم ، یازدهـم و دوازدهـم بـه همـراه توضیحـات جامـع و کامـل خـط بـه خـط کتـاب
درسـی اسـت.
ایـن توضیحـات شـامل لغـات مهـم ، نـکات امالیـی ، آرایـه هـای ادبـی ، دسـتور زبـان ، قرابـت معنایـی ، مفهـوم و معنـی ابیـات و عبـارات اسـت.
همچنیـن حـدود 1000 تسـت سراسـری و تالیفـی بـا کیفیـت در ایـن مجموعـه بـه شـما کمـک خواهـد کـرد تـا بـا سـبک سـواالت کنکـور سراسـری آشـنایی بیشـتری پیـدا کنید.

نویسنده سیاوش پازوکی
شابک 978-600-97718-7-5
ناشر گام اول
موضوع ادبیات برای کنکور 1401
قطع رحلی
نوع جلد نرم مقوایی
چاپ شده در ایران
نوع کاغذ سفید 70 گرم
نوع چاپ افست
تعداد جلد 1
تعداد صفحه 540
وزن 900 گرم